Ph.D. Students

Name and surname E-mail Year Dissertation topic Tutor Study form
Mgr. Kateřina Chvátalová chvk02@vse.cz 3 Management MICE destinace v krizových dobách doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. prezenční
Ing. Václava Kloudová Jiřičková xjirv07@vse.cz 1 From Global to Local: Investigating Psychological Safety’s Role in Employee Intentions to Leave Job in the Czech Organizational Landscape doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. kombinovaná
Ing. Mark Mishcheniuk mism01@vse.cz 2 Impact of international diversification on firm financial performance during the 2020-2021 crisis doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. kombinovaná
Ing. Viktorie Šenkárčin valv07@vse.cz 1 Chování spotřebitele na trhu nealkoholického ochuceného piva se zaměřením na generaci Z v ČR doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. prezenční
Ing. Mgr. Daniela Zachová daniela.zachova@vse.cz 2 Role of a multinational company in an adjustment of expatriates doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. prezenční