Ph.D. Students

Name and surname E-mail Year Dissertation topic Tutor Study form
Mgr. Kateřina Chvátalová chvk02@vse.cz 2 Management MICE destinace v krizových dobách doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. prezenční
Ing. Mark Mishcheniuk mism01@vse.cz 1 Efektivita diverzifikace pod vlivem vnějších krizových faktorů doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. kombinovaná
Ing. Mgr. Daniela Zachová daniela.zachova@vse.cz 1 Role firmy při akulturaci expatů doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. prezenční