Ph.D. Students

Name and surname E-mail Year Dissertation topic Tutor Study form
Mgr. Kateřina Chvátalová chvk02@vse.cz 3 Management MICE destinace v krizových dobách doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. prezenční
Ing. Petr Juriš jurp02@vse.cz 1 Zážitkový luxus v aplikaci na odvětví letecké dopravy doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. kombinovaná
Ing. Václava Kloudová Jiřičková xjirv07@vse.cz 1 Zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem prostřednictvím budování organizačního prostředí "Psychological Safety" doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. kombinovaná
Ing. Mark Mishcheniuk mism01@vse.cz 2 Impact of international diversification on firm financial performance during the 2020-2021 crisis doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. kombinovaná
Ing. Viktorie Šenkárčin valv07@vse.cz 1 Vývoj chování spotřebitelů na trhu piva se zaměřením na chování Generace Z v ČR a SK doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. prezenční
Ing. Mgr. Daniela Zachová daniela.zachova@vse.cz 2 Role of a multinational company in an adjustment of expatriates doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. prezenční