Bachelor’s and Master’s Theses

Name Teacher Type of thesis
International Brand Communication Dipl.-Kfm. Michael Bahles, Ph.D. BP
International Diplomacy for International Management Dipl.-Kfm. Michael Bahles, Ph.D. BP
International Brand Communication Dipl.-Kfm. Michael Bahles, Ph.D. DP
International Diplomacy for International Management Dipl.-Kfm. Michael Bahles, Ph.D. DP
Dopad ESG na podniky Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Důsledky pandemie COVID-19 pro podniky Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Impact of ESG on companies Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Implications of COVID-19 for business Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
New technologies in international business Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Nové technologie v mezinárodním podnikání Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Reshoring as a form of deglobalization Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Reshoring jako forma deglobalizace Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Data and its protection - a threat or an opportunity for companies? Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Dopad průmyslu 4.0 na vybrané odvětví - mezinárodní perspektiva Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Ethical side of international business Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Etický rozměr mezinárodního podnikání Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Forward contract as an effective hedging solution Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Forward jako efektivní nástroj zajištění Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Impact of industry 4.0 on selected industry from international perspective Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Práce s daty a jejich ochrana - hrozba nebo příležitost pro podniky? Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Any topic in Czech or English related to business climate, market entry strategies, international trade or FDI Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Any topic related to business climate, market entry strategies, international trade or FDI Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Postavení vybraného státu Visegradské čtyřky v GVC Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Rizika v mezinárodním podnikaní - vybrané aspekty Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Visegradská čtyřka - postavení v EU (vybrané aspekty) Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Vliv pandemie COVID-19 na vybranou oblast MO Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Any topic in Czech or English related to business climate, market entry strategies, international trade, GVCs or FDI Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Determinanty toků investic /do zemí Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Inovační potenciál vybraného státu a jeho vliv na konkurenceschopnost Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Any topic related to financial markets and regulation in English Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon, Ph.D., MSc BP
Any topic related to financial markets and regulation in English Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon, Ph.D., MSc DP
Consumer Behavior trends Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias BP
International Marketing trends Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias BP
Consumer Behavior trends Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias DP
International Marketing trends Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias DP
Podnikání v retailingu Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Podnikatelský plán Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Strategie vybrané firmy Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Udržitelné podnikání Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Regulace v retailingu Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Řízení lidských zdrojů Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Strategie vybrané firmy Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Udržitelné podnikání Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Brand Strategy of a Selected Product Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Customs Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Delivery Conditions INCOTERMS in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Doing Business in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Export Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
International Sales Contracts Applied in a Selected Industry Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Investment Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Marketing Strategy of a Selected Company Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Payment Conditions in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
The Modes of Entry into the Foreign Market Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Transportations Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Analysis of Delivery Conditions in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Brand Strategy of a Selected Product Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Country Risk Analysis for Foreign Exporters Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Export and Investment Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
International Payment Conditions in a Selected Market Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Logistics Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Marketing Strategy in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
The Entry Strategy into the Foreign Market Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
The Forms of Payment in International Markets Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Vztah generace Z k udržitelné módě Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Podnikatelské příležitosti na Madagaskaru Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Podnikatelské příležitosti v Ekvádoru Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Podnikatelské příležitosti v Paraguayi Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Úloha vybraných dokumentů v mezinárodním obchodě Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Úskalí celního odbavení v mezinárodním obchodě Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Uzbecko-ruské obchodní vztahy ve světle aktuálního dění Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Vstup vybrané firmy na zahraniční trh Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Zkoumání podnikatelských příležitostí na trzích Guyany, Surinamu a Francouzské Guyany Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Supí fondy a jejich vliv na vybrané ekonomiky Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Any topic related to international marketing and marketing communication in Czech or English Ing. Petr Král, Ph.D. BP
Any topic related to international marketing and marketing communication in Czech or English Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Assessment of education and development system in a given company or industry doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Development of Employees at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Diversity Management at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Diversity management v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Role zaměstnaneckých benefitů v motivaci pracovníků konkrétní firmy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Role žen v managementu v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Volné téma dle dohody s učitelem doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Zhodnocení systému vzdělávání pracovníků v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Age diversity reflected in CSR of specific company across subsidiaries doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Assessment of Diversity and Inclusion Management in a Global Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Assessment of education and development system in a given company or industry doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Coaching as method for developing human potential doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Development of Employees at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Diversity Management at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Diversity management v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Gender equality reflected in CSR of key insititutions in specific industry doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Identifikace (národních) kulturních standardů z perspektivy jiné (národní) kultury doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Koučink jako metoda rozvoje lidí doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Odpovědné vůdcovství a jeho podoba v konkrétní firmě doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Organization as a Place Builder doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role koučinku v přímém prodeji doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role of Coaching at Direct Sale doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role of company in development of its ecosystem with focus on sustainability doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role of Women at Top Management of Companies doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role organizace v rozvoji jejího okolí se zřetelem na udržitelnost doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role žen v managementu v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Volné téma dle dohody s učitelem doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Women and Leadership doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Zhodnocení systému vzdělávání pracovníků v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Commercial risks in international trade Ing. Eva Křenková, Ph.D. BP
Export strategy of a firm Ing. Eva Křenková, Ph.D. BP
International transportation of goods Ing. Eva Křenková, Ph.D. BP
Mezinárodní přeprava zboží Ing. Eva Křenková, Ph.D. BP
Minimalizace komerčních rizik v mezinárodním obchodě Ing. Eva Křenková, Ph.D. BP
Vývozní strategie firem na zahraničních trzích Ing. Eva Křenková, Ph.D. BP
Automotive supply chains Ing. Eva Křenková, Ph.D. DP
Dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu Ing. Eva Křenková, Ph.D. DP
Export strategy of a firm Ing. Eva Křenková, Ph.D. DP
Nákup a globální dodavatelské řetězce Ing. Eva Křenková, Ph.D. DP
Procurement and global supply chains Ing. Eva Křenková, Ph.D. DP
Vývozní strategie firem na zahraničních trzích Ing. Eva Křenková, Ph.D. DP
Elektronické vzdělávání ve firmě doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Internet věcí a jeho využití doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Mobilní aplikace doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Práce z domu doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Vlastní téma doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Využití Business Intelligence doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Využití cloudových technologií v podnikání doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Vlastní téma doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. DP
CSR as a part of corporate strategy Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. BP
Marketing strategy of a company or brand entering new market Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. BP
Marketing trends and strategies in nutrition, health and / or advertising in these fields targeted to specific consumer group (chilren, seniors etc...) Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. BP
NGO and not-for profit organizations - their marketing strategies in international context Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. BP
Trends in international marketing and their application in mkt. strategy Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. BP
CSR as a part of corporate strategy Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketing strategy of a company or brand entering new market Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketing trends and strategies in nutrition, health and / or advertising in these fields targeted to specific consumer group (chilren, seniors etc...) Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
NGO and not-for profit organizations - their marketing strategies in international context Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Trends in international marketing and their application in mkt. strategy Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Analýza franchisingové strategie vybrané společnosti. prof. Ing. Hana Machková, CSc. BP
Marketingový plán vybrané společnosti prof. Ing. Hana Machková, CSc. BP
Uvedení vybrané značky na český trh prof. Ing. Hana Machková, CSc. BP
Uvedení vybrané značky na mezinárodní trh prof. Ing. Hana Machková, CSc. BP
Vliv kvality systému zaškolení nových zaměstnanců na obchodní tým prof. Ing. Hana Machková, CSc. BP
Vyhodnocení efektivnosti strategie omnichannel marketingu vybrané společnosti. prof. Ing. Hana Machková, CSc. BP
Analýza forem vstupu globálních pivovarnických skupin na trhy zemí střední a východní Evropy prof. Ing. Hana Machková, CSc. DisP
Business Diplomacy Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. BP
CSR strategies of MNCs Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. BP
Leadership Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. BP
Management / International Management Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. BP
Political consumerism (boycotting and buycotting) Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. BP
Public-private partnerships Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. BP
Sustainable development goals and partnerships Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. BP
Business Diplomacy Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. DP
CSR strategies of MNCs Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. DP
Leadership Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. DP
Management / International Management Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. DP
Political consumerism (boycotting and buycotting) Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. DP
Public-private partnerships Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. DP
Sustainable development goals and partnerships Yadira Ixchel Martínez Pantoja, Ph.D. DP
Kulturní standardy ve formálních vztazích Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. BP
Certificates and greenwashing Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Certifikace a green washing Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Corporate social responsibility Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Food wasting Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Green branding Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Plýtvání potravinami Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Podnikatelský plán Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Private labels and sustainable certification Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Privátní značky a certifikáty udržitelnosti Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Sustainability in retailing Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Udržitelnost v retailingu Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Zavedení třídění potravinového odpadu na VŠE v Praze Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. BP
Certificates and greenwashing Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Certifikace a green washing Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Corporate social responsibility Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Food wasting Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Green branding Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Marketingová strategie vybrané firmy Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Plýtvání potravinami Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Private labels and sustainable certification Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Privátní značky a certifikáty udržitelnosti Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Sustainability in retailing Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Udržitelnost v retailingu Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Zavedení třídění potravinového odpadu na VŠE v Praze Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. DP
Komparace marketingových strategií dvou nadnárodních retailingových řetězců Ing. Milan Postler, Ph.D. BP
Komunikační strategie vybraného retailingového řetězce Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
Vybraná značka a její komunikační strategie Ing. Milan Postler, Ph.D. DP
CSR ve vybrané firmě se zaměřením na zdanění Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. BP
Operating costs optimisation in international logistics Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. BP
Optimalizace provozních nákladů v mezinárodním obchodě / logistice Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. BP
Risk management in international logistics Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. BP
Řízení rizik v mezinárodní logistice Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. BP
CSR ve vybrané firmě se zaměřením na zdanění Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. DP
Globální daňové reformy a vliv na mezinárodní obchod Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. DP
Mezinárodní stěhování a relokace zaměstnanců - rizika, daňové a provozní náklady Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. DP
Optimalizace daňových nákladů v mezinárodním obchodě / logistice Ing. Mgr. Petr Procházka, Ph.D. DP
Communication strategy of a specific company doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. BP
Efektivnost letákových akcí jako nástroje podpory prodeje retailových firem doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. BP
Komunikační strategie vybrané společnosti doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. BP
Marketing strategy of a specific company doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. BP
Marketingová strategie vybrané společnosti doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. BP
Postoje zákazníků k vybrané retailové prodejně, cílová skupina, věrnost zákazníků doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. BP
Udržitelnost v oblasti logistiky retailových firem doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. BP
Komunikační strategie vybrané společnosti doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. DP
Marketingová strategie vybrané společnosti doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. DP
Udržitelnost retailových firem doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. DP
Green marketing a jeho vliv na spotřební chování u generace Y/Z Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Návrh komunikace vybrané společnosti v digitálním prostředí Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Návrh typologie spotřebitelů pro vybraný produkt/službu Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Podnikání v retailu Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Podnikání ve venkovském maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Sociální podnikání (v retailu) Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Aplikace metody Total Shopscore Index pro vybraný produkt Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. DP
Měření spokojenosti s vybraným produktem/službou Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. DP
Brand alliances Rafael San José Iglesias, Ph.D. BP
City and nation brands Rafael San José Iglesias, Ph.D. BP
Global and local brand strategies Rafael San José Iglesias, Ph.D. BP
Brand alliances Rafael San José Iglesias, Ph.D. DP
City and nation brands Rafael San José Iglesias, Ph.D. DP
Global and local brand strategies Rafael San José Iglesias, Ph.D. DP
Aktuální problémy mezinárodní logistiky doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Currency regimes, competitiveness and growth. Financial, currency and debt crises. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Innovations in financial markets and the specifics of investing in different markets doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Inovace na finančních trzích a specifika investování i ochodování na různých trzích doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Měnové souvislosti konkurenceschopnosti a ekonomického rozvoje; Finanční, měnové a dluhové krize. doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Specifika řízení devizové expozice v různých odvětvích doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Využití finančních, komoditních a jiných derivátů při řízení rizik doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Cultural Stadards Ing. Jitka Volfová, Ph.D. BP
Kulturní standardy Ing. Jitka Volfová, Ph.D. BP
Marketing Communication of a Chosen Company Ing. Jitka Volfová, Ph.D. BP
Marketingová komunikace vybrané firmy Ing. Jitka Volfová, Ph.D. BP
Cultural Standards Ing. Jitka Volfová, Ph.D. DP
Kulturní standardy Ing. Jitka Volfová, Ph.D. DP
Marketing Communication of a Chosen Company Ing. Jitka Volfová, Ph.D. DP
Marketingová komunikace vybrané firmy Ing. Jitka Volfová, Ph.D. DP
Podnikání retailingových firem Ing. Jiří Zeman, Ph.D. BP
Spotřební vydání domácností v mezinárodním srovnání Ing. Jiří Zeman, Ph.D. BP
Vlastní téma studenta se zaměřením na mezinárodní retailingové firmy Ing. Jiří Zeman, Ph.D. BP
Vlastní téma studenta se zaměřením na ochranu spotřebitele Ing. Jiří Zeman, Ph.D. BP
Expanze mezinárodních retailingových firem Ing. Jiří Zeman, Ph.D. DP
Plýtvání potravinami Ing. Jiří Zeman, Ph.D. DP
Vlastní téma studenta se zaměřením na chování spotřebitele Ing. Jiří Zeman, Ph.D. DP
Témata související s financemi v mezinárodním podnikání Ing. Jakub Zezula, Ph.D. BP
Topics related to finance in International Business Ing. Jakub Zezula, Ph.D. BP
Financial derivatives and their usage in trading and hedging Ing. Jakub Zezula, Ph.D. DP
Finanční deriváty a jejich využití v obchodování a hedgingu Ing. Jakub Zezula, Ph.D. DP
Témata související s energetikou a komoditními trhy Ing. Jakub Zezula, Ph.D. DP
Topics related to energy sector and commodity markets Ing. Jakub Zezula, Ph.D. DP