Katedra mezinárodního podnikání (KMP) se ve své pedagogické i výzkumné činnosti systematicky věnuje oblasti internacionalizace podnikatelských aktivit. Cílem předmětů a studijních programů nabízených KMP je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mohou zastávat funkce ve vrcholovém a středním managementu firem působících na zahraničních trzích. KMP má zásadní podíl na výuce jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní obchod, garantuje bakalářský studijní program Manažer obchodu, který nabízí kombinovanou formu studia i řadu předmětů v doktorském studijním programu Mezinárodní obchod. KMP garantuje výuku vedlejší specializace International Business Strategies vyučovanou v angličtině a výuku vedlejších specializací Komerční komunikace a Retail Business vyučovaných v českém jazyce. Oceněním kvality činnosti katedry je fakt, že v roce 2018 byla klíčovým programům vyučovaným KMP, tedy magisterskému oboru Mezinárodní obchod a oboru International Business- Central European Realities, potvrzena prestižní mezinárodní akreditace EFMD Accredited na nejdelší možnou dobu pěti let.

Zajímají vás předměty, které nabízí KMP?

Zaujala vás témata, kterým se věnuje Katedra mezinárodního podnikání? Naše předměty můžete studovat v rámci programů FMV:

Anebo se staňte naším doktorandem na oboru Mezinárodní ekonomické vztahy:

  • Zajímají vás předměty, které nabízí KMP?
  • Zajímají vás předměty, které nabízí KMP?
  • Zajímají vás předměty, které nabízí KMP?

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: