Katedra mezinárodního obchodu (KMO) se ve své pedagogické i výzkumné činnosti systematicky věnuje oblasti internacionalizace podnikatelských aktivit. Cílem předmětů a studijních programů nabízených KMO je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mohou zastávat funkce ve vrcholovém a středním managementu firem působících na zahraničních trzích. KMO má zásadní podíl na výuce jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní obchod, garantuje výuku vedlejší specializace International Business Strategies vyučovanou v angličtině, i řadu předmětů v doktorském studijním programu Mezinárodní ekonomické vztahy. Oceněním kvality činnosti katedry je fakt, že v roce 2018 byla klíčovým programům vyučovaným KMO, tedy magisterskému oboru Mezinárodní obchod a oboru International Business- Central European Realities, potvrzena prestižní mezinárodní akreditace EPAS na nejdelší možnou dobu pěti let.

Zajímají vás předměty, které nabízí KMO?

Zaujala vás témata, kterým se věnuje Katedra mezinárodního obchodu? Naše předměty můžete studovat v rámci programů FMV:

Anebo se staňte naším doktorandem na oboru Mezinárodní ekonomické vztahy:

  • Zajímají vás předměty, které nabízí KMO?
  • Zajímají vás předměty, které nabízí KMO?
  • Zajímají vás předměty, které nabízí KMO?