Retail Business (2OP)

Komu je určena vedlejší specializace Retail Business?

Garant:

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Kdo se může přihlásit:

 • všichni studenti VŠE
 • na většinu předmětů se lze přihlásit i jako na volitelné kurzy

Pro koho je vhodný:

 • pro všechny, koho zajímá a baví obchod, resp. maloobchod
 • pro všechny, kdo chtějí vědět, co se děje v prodejně před tím, než jdou nakoupit
 • pro všechny, kdo chtějí rozumět informacím a zprávám o maloobchodu, a ne pouze vstřebávat leckdy demagogicky zabarvená prohlášení v tisku
 • pro všechny, kteří si chtějí některé záležitosti vyzkoušet na vlastní kůži
 • pro všechny, které zajímá e-commerce a know how úspěšné české firmy Alza.cz
 • pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět o zákulisí obchodu s módou
 • i pro naprosté začátečníky v oblasti firemního businessu a podnikání; všechno potřebné si vás naučíme

Výuky většiny předmětů se jako hosté účastní manažeři úspěšných firem!

Profil vedlejší specializace Retail Business

Vedlejší specializace Retail Business je určena studentům, kteří si chtějí osvojit praktické znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodního retailingu. Studenti se seznámí s odvětvím, které patří mezi nejvýznamnější na vnitřním trhu EU nejenom svým vlastním výkonem, ale i vlivem na dodavatelská odvětví a chování spotřebitele. Absolventi vedlejší specializace pochopí strategie různých typů retailerů – mezinárodních řetězců i lokálních obchodníků, získají specifické znalosti a dovednosti potřebné v tradičním kamenném obchodě a v elektronickém obchodování. Vedlejší specializace ve velké míře využívá ve výuce experty z praxe, kteří přiblíží studentům aktuální trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Absolventi budou disponovat takovými znalostmi a dovednostmi, že budou schopni:

 • vymezit odvětví obchodu, resp. maloobchodu a popsat jeho vývojové trendy,
 • znát základní kategorie používané v maloobchodě a velkoobchodě,
 • vymezit business model firmy a identifikovat dopady business modelů do společenské odpovědnosti maloobchodu,
 • charakterizovat klíčové procesy probíhající v tradiční retailingové firmě a v e-commerce firmě a interpretovat vybrané ukazatele a faktory, které je ovlivňují,
 • aplikovat nástroje marketingu v oblasti maloobchodu, použít informace získané z marketingového výzkumu trhu, vymezit komplexně marketingový mix a navrhnout koncept omnichannel marketingu,
 • provést územní analýzu a vymezit vhodnou lokalitu pro maloobchodní jednotku;
 • vést obchodní jednání a zvládat konflikty při vyjednávání,
 • zvládat manažerské dovednosti potřebné k motivaci pracovního týmu.

Struktura výuky

Název předmětu ECTS
E-Commerce (B2C)
(2OP527)
3
Fashion Management
(2OP526)
3
Komunikační dovednosti manažera
(2OP524)
6
Retail Management
(2OP521)
6
Výzkum trhu
(2OP529)
6
Seminář k Retail Businessu
(2OP525)
6