International Business Strategies

Charakteristika vedlejší specializace: Cílem vedlejší specializace International Business Strategies je připravit studenty s vynikající znalostí anglického jazyka pro práci ve velkých mezinárodních firmách, které se zapojují do oblasti mezinárodního podnikání. Předměty jsou vyučovány pouze v angličtině, jsou prakticky zaměřené a studenti získají v průběhu studia potřebné vědomosti i dovednosti pro uplatnění v mezinárodním prostředí.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace: Vedlejší specializace je určena pro studenty magisterských studijních oborů všech fakult. Není povolena pro absolventy bakalářského studijního oboru Mezinárodní obchod a navazujících magisterských studijních oborů Mezinárodní obchod, International Management a International Business – Central European Business Realities.

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů:

2MO521 International Marketing

2MO522 Financial Management in International Business

Okruhy k SZZ jsou uvedeny v ISIS v sylabu předmětu 2BS – Státní zkouška z vedlejší specializace. 

Povinné předměty vedlejší specializace – 24 ECTS

Ident

Název

Počet

ECTS

Ukončení

2MO521

International Marketing

6

zkouška

2MO522 Financial Management in International Business

6

zkouška

2MO523

International Trade

6

zkouška

2OP405

International Management

6

zkouška

Oborově volitelné předměty – 6 ECTS

2OP448

Intercultural Communication for Managers

6

zkouška

2OP457

Manager in Intercultural Environment

6

zkouška

2SE411

Economic Integration of Central Europe to the EU

6

zkouška

2SE416

European Sustainable Development Policy in the Global Contex

6

zkouška

IP342

Consumer Experience Management

3

zkouška

IP357

International Marketing Management System Online

3

zkouška

IP341

China´s Economic Transformation

3

zkouška

IP350

Protection of Intellectual Property

3

zkouška

2MO332

Doing Business in Russia

3

zkouška

2MO424

Corporate governance

3

zkouška

2MO422

International Financial Markets

3

zkouška

2OP442

International Management

3

zkouška