Komerční komunikace (2KK)

Garant

doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D.

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace Komerční komunikace je určena studentům, kteří chtějí získat informace o tom jak komunikovat se spotřebiteli ve světě masových komunikací a nových informačních technologií. Jednotlivé kurzy (5 kurzů) vedlejší specializace jsou lektorovány předními experty z nadnárodních komunikačních agentur, výzkumných organizací, průmyslových a obchodních podniků, médií a pedagogy Katedry mezinárodního podnikání a Katedry práva. Vedlejší specializace je zformována v souladu s pokyny Edcom (Evropské nadace pro harmonizaci vzdělávání v oblasti komerčních komunikací), která je součástí Evropské asociace komunikačních agentur se sídlem v Bruselu. Vedlejší specializace Komerční komunikace je organizována v úzké spolupráci s Asociací komunikačních agentur ČR.   Absolventi získají pokročilé znalosti o moderních komerčních komunikacích, které jim umožňují rychlé a bezproblémové zapojení do praxe. Nejlepší absolventi vedlejší specializace obdrží prestižní certifikát AKA (Asociace komunikačních agentur) podepsaný představiteli FMV a AKA.

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

  • budovat a řídit značku (brand);
  • ovlivňovat vztahy mezi komunikační agenturou a zadavatelem komunikace;
  • spolupracovat s interními i externími kreativci (grafiky, textaři, fotografy atd.);
  • plánovat, nakupovat a vyhodnocovat efektivitu medií;
  • spolupracovat s agenturami zaměřenými na výzkumy trhu;
  • vyhodnotit právní a etickou stránku problematiky komerčních komunikací;
  • připravit a koordinovat komunikační kampaně.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • zapojit se do konkurenčního boje světových i tuzemských značek na jednotném trhu EU;
  • všechno to, co umějí absolventi podobných specializací na univerzitách EU;
  • používat získaných vědomostí k dalšímu profesnímu růstu v praxi.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Vzhledem k tomu, že některé materiály a případně přednášky jsou v anglickém jazyce, předpokládá se u studentů znalost angličtiny alespoň na dobré úrovni.

Kapacita na semestr

27 studentů.

Struktura výuky VS 2KK

Povinné předměty – 30 kreditů

Ident Název předmětu EC h Ukončení
2OP540* Komerční komunikace a jejich efektivnost 6 4 zkouška
2OP541* Chování spotřebitele a psychologie trhu 6 4 zkouška
2OP542* Média a mediální strategie 6 4 zkouška
2OP543* Řízení značky a Account Management 6 4 zkouška
2OP544* Právo a etika v komerčních komunikacích a PR 6 4 zkouška

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá souborná zkouška

Všechny předměty jsou vyučovány v jednom semestru blokovou formou ve vzájemné návaznosti.