Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Mgr. Petr Procházka xprop46@vse.cz 3 Reakce nadnárodních korporací na Akční plán BEPS OECD/G20 doc. Ing. Alexej Sato, CSc. prezenční
Ing. Jakub Zezula xzezj05@vse.cz 3 Finanční deriváty jako nástroj hedgingu v energetice doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. prezenční