Bakalářské a diplomové práce

Název Vedoucí Typ práce
Economic aspects of the US showbusiness Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Měla by být zavedena společná hospodářská politika v rámci EU? Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Posouzení přínosnosti přijetí jednotné evropské měny pro nové členské země EU (se zaměřením na Slovinsko a Slovensko) Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Vliv probíhající ekonomické krize na proces měnové integrace v Evropě Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Bankovní unie v Evropě jakožto prvek morálního hazardu Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Pokročilé modely mezinárodního obchodu a jejich aplikace na ČR Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Vlastní téma studenta (po schválení vedoucím) Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Vliv dluhové krize na projekt evropské integrace Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Vnímání fast foodových řetězců českými spotřebiteli Ing. Elvíra Čermáková BP
Investiční pobídky vybraného členského státu EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Investiční pobídky vybraného státu Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Budoucnost strukturálních fondů v EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Budoucnost strukturálních fondů v zemích Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Determinanty toků investic /do zemí Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Energetické otázky v zemích Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Visegradská čtyřka - postavení v EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Vlastní téma dle dohody s učitelem Ing. Alena Filipová, Ph.D. BP
Vlastní téma dle dohody s učitelem Ing. Alena Filipová, Ph.D. DP
Brand Strategy of a Selected Product Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Budovaní značky vybrané firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Business Environment in a Selected Export Market Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Customs Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Delivery Conditions INCOTERMS in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Doing Business in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Export Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Exportní strategie vybrané české firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Globální sourcing v mezinárodním obchode Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Internationa Logistics Strategy od a Selected Company Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
International Sales Contracts Applied in a Selected Industry Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Investment Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Joint Venture Strategy of a Selected Company Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Komunikační strategie na trhu vybrané firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Managing Value Adding Chains in International Business Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Marketing Strategy of a Selected Company Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Payment Conditions in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Rozdíly v náležitostech kupních smluv při obchodování s různými zeměmi Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Strategické aliance v mezinárodním obchode Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Supply Chain Management of a Selected Company Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
The Modes of Entry into the Foreign Market Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Transportations Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Vstup vybrané transnacionální korporace na český trh. Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Vývozní marketing na trhy EU Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Analysis of Delivery Conditions in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Brand Strategy of a Selected Product Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Budování mezinárodních dodavatelsko-odběratelských sítí vybrané multinacionální společnosti Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Country Risk Analysis for Foreign Exporters Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Export and Investment Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Export Risks Analysis of a Selected Territory Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Export Risks to a Selected Region Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Exportní marketingová strategie vybrané české firmy. Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Franchising in International Business Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Interkulturální marketing na průmyslových trzích (B2B). Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
International Payment Conditions in a Selected Market Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Logistics Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Marketing Strategy in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Postavení tradičních značek na současném trhu Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Strategie budování značky vybrané firmy na trzích EU Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Strategie značky vybrané mezinárodně operující společnosti Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
The Entry Strategy into the Foreign Market Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
The Forms of Payment in International Markets Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Využití internetu v marketingových aktivitách vybrané mezinárodní firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Vlastní téma (obchod, investice, doprava) Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Supí fondy a jejich vliv na vybrané ekonomiky Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Any topic related to international marketing and marketing communication in Czech or English Ing. Petr Král, Ph.D. BP
Any topic related to international marketing and marketing communication in Czech or English Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Volné téma dle dohody s učitelem doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. BP
Britské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z běloruské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z ukrajinské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy z vietnamské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
České kulturní standardy ze slovenské perspektivy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Coaching as method for developing human potential doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Dánské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Development of Employees at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Diversity Management at Specific Company doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Diversity management v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Finské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Francouzské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Italské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Koučink jako metoda rozvoje lidí doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Maďarské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Norské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Odpovědné vůdcovství a jeho podoba v konkrétní firmě doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Organization as a Place Builder doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Polské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Portugalské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role koučinku v přímém prodeji doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role of Coaching at Direct Sale doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role of Women at Top Management of Companies doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role organizace v rozvoji jejího okolí doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Role žen v managementu v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Ruské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Španělské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Švédské kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Systém vzdělávání pracovníků v konkrétní společnosti či odvětví doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Turecké kulturní standardy doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Volné téma dle dohody s učitelem doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Women and Leadership doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. DP
Elektronické vzdělávání doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Internet věcí a jeho využití doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Mobilní aplikace doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Nasazení cloud technologií na školách doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Práce z domu doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Vlastní téma doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Využití Business Intelligence doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Využití cloudových technologií v podnikání doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. BP
Vlastní téma doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. DP
Analýza CSR aktivit firem na českém trhu, srovnání se zahraničím Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
analýza mezinárodní strategie značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
kulturní odlišnosti a hodnoty aplikované v marketingové strategii - aplikace v praxi Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie firmy na vybraném zahraničním trhu Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie Národního sdružení fenylketonuriků a jiných dědičných metabolických onemocnění Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie neziskových organizací Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie neziskových organizací s důrazem na segmentaci Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie v oblasti zdravotnictví Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Možnosti zapojení Cause related marketing do strategie budování značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Positioning značky na českém trhu Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
segmentace trhu - trendy, aplikace v marketingové strategii značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Segmentace trhu zateplování domácností Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Srovnání positioningu značky a jeho aplikace na českém a zahraničním trhu Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
vstup firmy na zahraniční trh - marketingová strategie, segmentace, positioning značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Analýza forem vstupu globálních pivovarnických skupin na trhy zemí střední a východní Evropy prof. Ing. Hana Machková, CSc. DisP
Food wasting in the business context Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. ZP
Analýza věrnostního programu vybrané společnosti Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Družstva jako forma podnikání v maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Hodnocení dat z pokladních systémů v maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Hodnocení loajality s vybraným produktem či službou Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Hodnocení marketingové strategie vybrané společnosti Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Hodnocení věrnostního programu vybrané společnosti Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Měření spokojenosti s vybraným produktem či službou Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
On-line nakupování potravin na českém trhu Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Porovnání pokladních systémů pro EET Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Porovnání rodinného podnikání v maloobchodě Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Porovnání strategie e-shopů s potravinami Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Sociální podnikání (v retailu) Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Vývoj nového produktu či služby a jeho testování Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Značky kvality potravin na českém trhu Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. BP
Akceptována jsou rovněž vlastní témata diplomových prací - nutná konzultace doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Own topic confirmed by the teacher. Ing. Jitka Volfová, Ph.D. BP
Volné téma dle dohody s učitelem Ing. Jitka Volfová, Ph.D. BP
Own topic confirmed by the teacher. Ing. Jitka Volfová, Ph.D. DP
Volné téma dle dohody s učitelem Ing. Jitka Volfová, Ph.D. DP
Doing Business in the WB: Identifying Problems and Exploring Potentials Ing. Marija Zlatić, Ph.D. BP
Attitudes and Perceptions of Luxury on the Czech Market Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Digitalization and Luxury Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Luxury Brand Collaborations between Luxury and Premium brands Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Luxury Marketing Mix Applied to a Luxury Brand Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Luxury Marketing Strategy for Millennials Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP