Věda a mezinárodní spolupráce

Výzkumná a vědecká činnost KMP je dlouhodobě úzce propojena s praxí a mezinárodní spoluprací. KMP se systematicky věnuje oblasti internacionalizace podnikatelských aktivit a spolupracuje s institucemi státní správy i soukromými společnostmi. Členové KMP jsou zapojeni do řady významných mezinárodních organizací a jako řešitelé také do mezinárodních výzkumných projektů, věnují se ale také činnostem v edičních radách národních i zahraničních časopisů. KMP podporuje zapojení svých členů a doktorandů do mezinárodních vědeckých sítí, grantových projektů a v aktivní účasti na domácích i zahraničních konferencích. Sama KMP spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě hostí od roku 2000 mezinárodní konferenci s neustále rostoucím počtem účastníků převážně ze zahraničí.

Mezinárodní vědecká konference

Katedra mezinárodního podnikání pořádá každoročně v květnu ve spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě mezinárodní konferenci Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment.

  • Mezinárodní vědecká konference
  • Mezinárodní vědecká konference
  • Mezinárodní vědecká konference

Řešené projekty

Publikační činnost

Kompletní informace o všech publikacích členů a doktorandů Katedry mezinárodního podnikání jsou v databázi Publikační činnosti VŠE (PC VŠE).

  • Publikační činnost