Vyučující

Vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D.

Vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D.

Ing. Petr Král, Ph.D., je od roku 2014 vedoucím Katedry mezinárodního podnikání (dříve Katedry mezinárodního obchodu). Specializuje se na problematiku mezinárodního marketingu, zejména mezinárodní marketingové komunikace. Působil a působí jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (Francie, Rakousko, Lotyšsko, Čína, USA). Na VŠE vyučuje i v anglických programech International Business a CEMS. Je členem Faculty Group for Marketing v mezinárodní strategické alianci CEMS. Realizoval několik výzkumů a projektů ve spolupráci s korporátními partnery VŠE. Jako lektor působil a působí mj. v Exportní akademii Czech Trade a v kurzech Sportovní diplomacie organizovaných FMV ve spolupráci s Českým Olympijským Výborem. V praxi se věnuje zejména poradenství pro malé a střední české podniky, které expandují na německý trh.

Zástupce vedoucího Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Zástupce vedoucího Ing. Radek Čajka, Ph.D.

Ing. Radek Čajka, Ph.D., se specializuje na problematiky finančního řízení a evropské měnové integrace. Působil a působí jako hostující profesor na partnerských univerzitách v zahraničí (Francie, Rakousko, USA, Čína). Na VŠE vyučuje téměř výhradně v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty či v rámci mezinárodního programu CESP. Podílel se jako člen řídícího týmu na dvou akreditací EPAS na FMV. Od února 2016 zastává funkci proděkana pro zahraniční vztahy a PR.

Zástupce vedoucího doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D.

Zástupce vedoucího doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D.

Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D., působí na VŠE (původně na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací) od roku 2005 jako asistent, od roku 2020 jako docent. Věnuje se zejména problematice komerčních komunikací, brandingu a retail marketingu. Podílí se na výuce klíčových povinných předmětů Retail business, Retail marketing a Retail management v bakalářském studijním programu Mezinárodní obchod v českém jazyce. Připravil rovněž analogické předměty i v jazyce anglickém tak, aby mohly být jako povinné zavedeny v bakalářském studijním programu International Business v anglickém jazyce. Působí také jako hostující profesor na University of Northern Colorado v USA a dalších univerzitách v zahraničí (Španělsko, Irsko, Rakousko). Ve svých výzkumných aktivitách se vedle brandingu věnuje také společenské odpovědnosti firem, green marketingu a udržitelnosti. Aktivně rovněž působí v několika společnostech, které se zabývají mezinárodním obchodem s rychloobrátkovým zbožím.

Aliya Algozhina, M.A., Ph.D.

Aliya Algozhina, M.A., Ph.D.

Aliya Algozhina, M.A., Ph.D., je odbornou asistentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze od září 2018. V roce 2010 získala titul M.A. v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI), kde v roce 2017 dokončila také doktorské studium (Ph.D.). Magisterský program Public Policy absolvovala mj. i v Tokiu na institutu GRIPS, a to díky stipendium Japonska a Mezinárodního měnového fondu (Japan-IMF Scholarship for Asia 2005-2006). V letech 2002 až 2008 pracovala pro Národní banku Kazachstánu. Ve svém výzkumu se věnuje mezinárodní makroekonomii, monetární ekonomii, ekonomii zdrojů a ekonomii rozvoje.

Dipl.-Kfm. Michael Bahles, Ph.D.

Dipl.-Kfm. Michael Bahles, Ph.D.

Dipl.-Kfm. Michael Bahles, Ph.D., vystudoval obchodní administrativu na univerzitě v Kolíně nad Rýnem, na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Kellogg School of Management v Chicagu. Získal profesuru v oboru mezinárodní obchod na Business School Berlin a přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze v intenzivním kurzu Mezinárodní komunikační strategie značek. Předtím působil 15 let v marketingu a konzultoval s klienty v mezinárodních síťových agenturách jako ŠKODA, Volkswagen, Renault, Beiersdorf / Nivea, L’Oréal, Allianz, Zurich Group, Bertelsmann a mnoho dalších. Profesně působil v Londýně, Barceloně a Praze.

Laure de Batz, MSc

Laure de Batz, MSc

Laure de Batz, MSc, působí jako odborná asistentka na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) od září 2020. Doktorát dokončuje v Paříži, na Universit+ Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Centre d’Économie de la Sorbonne) a v Praze, na Univerzitě Karlově (Institut ekonomických studií). Předtím absolvovala HEC v Paříži a magisterský program v oboru makroekonomie a zúčastnila se výměnného programu CEMS. Učila také v Sciences Po Paris. Její výzkum je založen na desetiletých pracovních zkušenostech v Société Générale a Autorité des Marchés Financiers. Specializuje se na finanční ekonomii, přesněji na reakce trhu na podvody a trestné činy.

Ing. Elvíra Čermáková

Ing. Elvíra Čermáková

Ing. Elvíra Čermáková působí na katedře od roku 2017. Má více než 20 let zkušeností s řízením lidí v korporacích – Procter&Gamble a Mars, kde pracovala jak na lokálních, tak na regionálních pozicích a také v zahraničí, v Maďarsku (2,5 roku) a v Nigérii (3 roky). Její pracovní kariéra se odehrávala v oblasti Supply Chain Managementu a to téměř vždy v mezinárodním prostředí. V rámci katedry se soustředí na oblast řízení lidí, jsou jí však blízká i ostatní prakticky uplatnitelná business témata. Pravidelně moderuje sekci Supply Chain v rámci každoročního Retail Summit.

Ing. Iveta Černá, Ph.D.

Ing. Iveta Černá, Ph.D.

Ing. Iveta Černá, Ph.D., se zaměřuje na problematiku mezinárodního obchodu, přímých zahraničních investic a mezinárodních obchodních operací. V letech 2007-2013 se podílela se řešení výzkumného záměru FMV Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Podílela se na získání první akreditace EPAS pro obor International Business.

Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias

Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias

Andrea Escobar Rios je odbornou asistentkou na VŠE v Praze od září 2019. V roce 2017 získala doktorát v Mexiku, na EGADE Business School na Tecnológico de Monterrey. Při zpracování doktorské práce absolvovala studijní pobyt v České republice na VŠE Praha. Ve výzkumu se zaměřuje na oblast luxusního marketingu, módních značek, chování spotřebitelů, zemi původu a její dopad na rozvoj značky. Realizovala výzkum v evropských zemích se zaměřením na Francii a Itálii pro značky Louis Vuitton a Prada. Od roku 2017 začala pracovat jako pedagog pro bakalářské a postgraduální studenty v Mexiku v oborech jako výzkum trhu a chování spotřebitele, vedla marketingové semináře. Má také rozsáhlé zkušenosti v zábavním průmyslu a public relations, např. ve společnostech The Walt Disney Company a Warner Brothers (současný partner pro výzkumné projekty).

Ing. Alena Filipová, Ph.D.

Ing. Alena Filipová, Ph.D.

Ing. Alena Filipová, Ph.D., působí na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 1994. Po odborné stránce se specializuje na oblast mezinárodního managementu a retailingu, regulace maloobchodního trhu, společenské odpovědnosti firem a trvalé udržitelnosti (zejména food waste), e-commerce a online marketingu. Jako vědecká pracovnice se podílela na řešení výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Podílí se na smluvním výzkumu pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a na smluvním výzkumu pro Česko-Slovenskou iniciativu ECR, člena mezinárodní sítě ECR Community. Spolupracuje s firemní praxí nejen v rámci výzkumných aktivit, ale i při výměně informací a tvorbě tzv. best practices. Aktuálně je členkou pracovní skupiny „Maloobchod se zaměřením na E-commerce a internetový marketing v projektu Kompetence 4.0“, která se zabývá definováním nových kompetencí pro oblast vzdělávání. Čtyři roky vedla Katedru obchodního podnikání a komerčních komunikací, rovněž několik let byla členkou Akademického senátu fakulty.

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D., se specializuje na problematiku marketingového řízení a strategie exportně-importních obchodních operací. Přednáší jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (Holandko, Německo, USA, Anglie, Rusko, Čína). Na VŠE vyučuje v českém, anglickém a ruském jazyce. Je autorem řady odborných publikací. Působil ve funkci marketingového manažera a obchodního ředitele v nadnárodních společnostech. Zaměření závěrečných prací: mezinárodní kupní smlouva, strategie vstupu na zahraniční trhy, strategický marketing, globální značky, multinacionální korporace.

Ing. Vít Hinčica, Ph.D.

Ing. Vít Hinčica, Ph.D.

Ing. Vít Hinčica, Ph.D., působí na KMP jako odborný asistent, vyučuje zejména předmět „Mezinárodní obchodní operace“. Pravidelně publikuje a vyjíždí do zahraničí. Obvyklá zaměření pro závěrečné práce studentů: obchod, investice, doprava.

Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.

Ing. Vladimíra Khelerová, CSc.

Ing. Vladimíra Khelerová, CSc., se dlouhodobě specializuje na soft skills v managementu. Již několik let vyučuje a garantuje předmět Komunikační dovednosti manažera. Její další specializací je Fashion management. Tato specializace vznikla na základě zájmu odborníků z praxe.

doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D., je docentkou na VŠE a hostující profesorkou na University of Northern Colorado, USA. V roce 2015 byla hostující profesorkou na Universidade de Brasilia v Brazílii jako stipendistka Erasmus Mundus Scholar. Působí také jako akademická ředitelka a garant magisterského programu Economics of Globalisation and European Integration (EGEI). Vystudovala ekonomii, mezinárodní vztahy a mezinárodní management jako stipendistka na University of Sheffield, Staffordshifre University ve Velké Británii, na University of Antwerp a Vrije Universiteit Brussel v Belgii a VŠE, dále absolvovala kursy na Harvard Business School a MIT Sloan School of Management, USA. Pracovala 12 let jako konzultantka v oblasti strategického managementu v Arthur D. Little, trenérka a koučka v Dynargie a Krauthammer, pro přední mezinárodní společnosti v celé Evropě. Její profesionální zájem spočívá v mezinárodním managementu, udržitelnosti a společenské odpovědnosti podniků. Vyučuje především v anglickém jazyce kulturně smíšené skupiny studentů bakalářských, magisterských a MBA programů. Pravidelně publikuje se zahraničními kolegy a za své publikační úsilí získala několik ocenění děkana a rektora.

Ing. Eva Křenková, Ph.D.

Ing. Eva Křenková, Ph.D.

Ing. Eva Křenková, Ph.D., se zaměřuje na oblast mezinárodního supply chain managementu, v rámci předmětu Mezinárodní obchodní operace pak zejména na problematiku mezinárodní přepravy zboží. Na VŠE vyučuje v českém a anglickém jazyce. Zapojuje se do řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů. Posledním výzkumným projektem je „GVCs in Central Europe – a perspective of automotive sector after COVID-19“ řešený mezinárodním týmem za podpory Visegrádského fondu.

 

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

Doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc., se specializuje na aplikovanou informatiku (využití kancelářského balíku Microsoft Office, systém sjednocené komunikace Microsoft 365, tvorba veřejných webů, zpracování a archivace fotografií). Realizoval první projekt distanční formy výuky v ČR. Podílel se na implementaci evropského systému převoditelných kreditů ECTS na VŠE. Byl iniciátorem a realizátorem implementace Office 365 (nyní Microsoft 365) na VŠE. Je jedním z prvních testerů ECDL v ČR. Od r. 2006 je akademickým ředitelem Univerzity třetího věku. Od r. 2008 je organizačním garantem bakalářského programu Manažer obchodu v kombinované formě. V praxi školí podniky, školy a další organizace využívání Microsoft Teams a Microsoft 365. Podrobnější informace viz https://name.vse.cz/kubalek.

Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D.

Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D.

Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D., se specializuje na problematiku mezinárodního marketingu, zejména mezinárodní značkovou politiku a neziskový sektor. Působila jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (Čína, USA). Na VŠE vyučuje i v anglických programech International Business a CEMS. Zabývá se spoluprácí s praxí, vede především studentské a výzkumné projekty s korporátními partnery VŠE. Působila ve funci brand mamagera v nadnárodních společnostech, věnuje se činnosti v neziskovém sektoru.

Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D.

Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D.

Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D., získala magisterské vzdělání v oborech bohemistika, germanistika a psychologie a mezinárodní ekonomické vztahy. Ve své doktorské práci se zaměřila na interkulturní trénink. Jejími vědeckými zájmy jsou kulturní antropologie, organizační chování a behaviorální ekonomie. Její interkulturní zkušenost se skládá ze studia a výuky v zahraničí (Itálie, Německo, Rakousko, Maďarsko aj.) a z práce se zahraničními studenty na VŠE. Na základě psychoterapeutických výcviků v psychoanalýze provozuje vlastní soukromou poradenskou praxi.

Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D.

Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D.

Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D., působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako odborný asistent od roku 2015. Po odborné stránce se specializuje na oblast retailingu, retail marketingu a retail managementu, problematiku regulace maloobchodního trhu, společenské odpovědnosti firem a trvalé udržitelnosti se zaměřením na food waste. Jako doktorandka se podílela na řešení výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Podílí se na smluvním výzkumu pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a na smluvním výzkumu pro Česko-Slovenskou iniciativu ECR, člena mezinárodní sítě ECR Community. V praxi se zaměřuje na neziskový sektor, působila jako finanční a projektový manažer a fundraiser v NNO, dobrovolnicky se angažuje ve finančním a ekonomickém poradenství jakož i fundraisingu několika neziskových organizací.

Ing. Květa Olšanová, Ph.D.

Ing. Květa Olšanová, Ph.D.

Ing. Květa Olšanová, Ph.D., na VŠE učí od roku 2012 předmět Mezinárodní marketing pro české a zahraniční studenty, od roku 2018 také Mezinárodní marketingovou komunikaci. Sama je absolventkou VŠE, oboru Mezinárodní obchod. Ve své profesní kariéře zastávala různé pozice v marketingovém řízení, brand managementu a CSR ve společnostech Kraft Foods (nyní Mondeléz International), Citibank Europe a Rothmans of Pall Mall. Ve výzkumné práci se v současnosti věnuje společenské odpovědnosti firem.

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Ing. Milan Postler, Ph.D.

Ing. Milan Postler, Ph.D., (*1960) vystudoval obor Ekonomika vnitřního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů (dříve: Obchodní fakultě) Vysoké školy ekonomické v Praze. Přednáškové činnosti se věnuje v pozici odborného asistenta na Katedře mezinárodního podnikání (dříve: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací). V rámci své odbornosti se zaměřuje na problematiku marketingových a komerčních komunikací, chování spotřebitele a výzkumu trhu, marketingu a retail marketingu. Je zakladatelem a organizátorem výuky vedlejší specializace Komerční komunikace, která je orientována na úzkou spolupráci s praxí v kooperaci s profesními sdruženími (AKA, ČMS, Popai, RPR atd.). Je garantem a lektorem předmětu Retail business, Výzkum trhu apod. Od roku 2002 je členem prezídia České marketingové společnosti. Vykonával a vykonává konzultantskou, poradenskou a přednáškovou činnost pro různé vzdělávací a podnikatelské subjekty (Business institut, Cambridge business School, komunikační agentury TTV, Dorland, apod.). Má 12 let praxe ve výzkumné agentuře Psyma/Mareco. Je autorem či spoluautorem několika odborných publikací (např. Média v reklamě, Retail marketing, Marketingová komunikace a public relations Výklad pojmů a teorie oboru a článků v odborných časopisech (Marketing a komunikace, Marketing & Media, Strategie) zabývajících se výše uvedenou problematikou. Zúčastnil se několika odborných diskuzí v České televizi, TV Nova a v Českém rozhlase. Je členem jury studentských soutěží Mladý delfín (soutěž ČMS) a Popai Student Award (soutěž POPAI).

Ing. Mgr. Petr Procházka

Ing. Mgr. Petr Procházka

Ing. Mgr. Petr Procházka má za sebou magisterská studia na VŠE (Mezinárodní politika a diplomacie) a UK (Politická a regionální geografie). Absolvoval již studijní stáže na University of Sheffield (UK) a Universidad de Sevilla (ES). Jeho hlavní výzkumná témata jsou daňová optimalizace nadnárodních korporací, globální governance v oblasti daní, politiky relokace zaměstnanců. Na VŠE bude vyučovat semináře předmětu Mezinárodní obchodní operace. V profesním životě se přesunul od cestovního ruchu (7 let jako průvodce v CK – Mongolsko, Čína, Uzbekistán, Rusko) k mezinárodní logistice (5 let v Česku a Španělsku na různých pozicích a úrovních dodavatelského řetězce). Má momentálně zodpovědnost za provoz a finance české pobočky belgické nadnárodní stěhovací firmy.

Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D.

Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D.

Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D., působí od roku 2015 na Vysoké škole ekonomické v Praze, přičemž od roku 2018 na plný pracovní úvazek. Před nástupem na univerzitu působil jako obchodní referent a Sales Engineer ve společnostech ŽDB Drátovna a Mitsubishi Electric Europe. Zaměřuje se na problematiku chování spotřebitele, retailingu a sociálního a udržitelného podnikání, které se věnuje ve výzkumu i ve výuce v českých a anglických programech. Působil a působí jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (USA, Čína, Francie, Itálie, Izrael, Rakousko, Německo, Španělsko, Švédsko). Vede kvalifikační práce zaměřené na problematiku chování spotřebitele v různých aplikacích a na problematiku sociálního a udržitelného podnikání.

doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc., je vyučujícím a garantem předmětu Mezinárodní obchodní operace a autorem více než stovky tuzemských i zahraničních publikací a odborných textů. Má za sebou více než 40 let tuzemských i zahraničních zkušeností v malých a středních podnicích i v nadnárodních korporacích provozujících komerční praxi. Je členem Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Ing. Vadim Semenenko, MBA

Ing. Vadim Semenenko, MBA

Ing. Vadim Semenenko, MBA, je odborným asistentem na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) od září 2020. Titul Ph.D. v oboru ekonomie získal v roce 2009 v ruské Kazani a titul MBA v roce 2011 na Katz Graduate School of Business University v Pittsburghu. Akademickou kariéru zahájil v roce 2018. Jeho hlavním profesionálním zaměřením je interkulturní management, kde pracuje jako osobní trenér a korporátní instruktor. Od září 2020 vyučuje kurz Mezinárodní obchodní jednání.

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., se své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje především na oblast mezinárodních financí a obchodu. Pravidelně působí jako hostující profesor na prestižních zahraničních školách, jako např. Vienna University of Economics and Business Administration, Audencia Nantes School of Management a IAE Lyon, kde zajišťuje výuku ucelených volitelných i povinných předmětů. Je členem řídícího výboru středoevropské větve Akademie mezinárodního podnikání (AIB) i členem Evropské asociace mezinárodního podnikání (EIBA). Pracuje ve výkonných radách tuzemských impaktovaných a zahraničních recenzovaných časopisů a je členem vědeckých rad celkem čtyř ekonomických škol či fakult. Na VŠE vyučuje zejména v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty či v rámci mezinárodního programu CESP a letních škol FMV. Od února 2016 vykonává funkci děkana Fakulty mezinárodních vztahů. Předtím působil jako proděkan pro vědu a doktorské studium i zástupce vedoucího Katedry mezinárodního obchodu. Je také dlouholetým garantem navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod, s nímž získal a opakovaně obhájil prestižní mezinárodní akreditaci EPAS.

Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

Ing. Jitka Volfová, Ph.D., vystudovala na VŠE Mezinárodní obchod a komerční komunikace. Zapojila se do prezenční (Retail Marketing a Management, Trénink obchodního jednání) i kombinované formy výuky (Manažer obchodu), PR aktivit FMV a spolupráce s European Retail Academy. V zahraničí studovala a působí dále jako výzkumník a hostující profesor (Francie, Německo, Irsko, VB, Čína, USA, Rusko, Rakousko). Po svém návratu z dvouletého výzkumného pobytu v Číně dokončila svou doktorskou práci na téma vlivu kulturních specifik na mezinárodní obchodní jednání – Čínské obchodní jednání. Zkušenosti v oboru dále prohloubila např. v rámci české účasti na EXPO 2010 v Šanghaji. Zabývá se mezinárodním managementem, interkulturní a komerční komunikací, komunikačními a manažerskými dovednostmi, obchodním jednáním a seberozvojem, a to i jako lektor v praxi a certifikovaný kouč. Je garantkou kurzů zaměřených na problematiku mezinárodního obchodního jednání a obchodování s Číňany vyučovaných v angličtině pro české i zahraniční studenty. Byla u zrodu vedlejší specializace Čínská studia. Je jedním ze zakládajících členů Centra asijských studií. Do výuky v angličtině na VŠE v Praze se mj. zapojuje výukou mezinárodního managementu pro studenty Virginia Tech a v programu MBA.

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc., je profesorkou v oboru Mezinárodní obchod. Specializuje se na oblast řízení nadnárodních korporací a retail business. V létech 2005 – 2012 byla děkankou FMV, kterou dovedla jako první v ČR k mezinárodní akreditaci udělované EFMD. Jako prorektorka pro pedagogiku VŠE řídila projekt restrukturalizace studijních programů VŠE na bakalářské a navazující magisterské. V létech 2004 až 2020 byla vedoucí Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací. Na FMV je garantkou bakalářského studijního programu Manažer obchodu, uskutečňovaného v kombinované formě studia, vedlejší specializace Retail Business. Mimo to je dlouholetou garantkou dvou programů celoživotního vzdělávání realizovaných převážně pro americké studenty. Ve vědeckovýzkumných projektech se zabývala problematikou konkurenceschopnosti lidského kapitálu (projekty GAČR) a problematikou společenské odpovědnosti korporací a udržitelného podnikání (sedmiletý výzkumný záměr FMV). Je dlouholetou členkou představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu a členkou programového výboru největší středoevropské konference o obchodě Retail Summit.

Ing. Jiří Zeman, Ph.D.

Ing. Jiří Zeman, Ph.D.

Ing. Jiří Zeman, Ph.D., působí na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 1993. Postupně zastával pozice lektora, asistenta a odborného asistenta. Po odborné stránce se specializuje na oblast retailingu a retail marketingu, problematiky ochrany spotřebitele, regulace maloobchodního trhu, společenské odpovědnosti firem a trvalé udržitelnosti, jakož i problematiky food waste. Jako vědecký pracovník se podílel na řešení výzkumného záměru Fakulty mezinárodních vztahů Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Podílí se na smluvním výzkumu pro Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a na smluvním výzkumu pro Česko-Slovenskou iniciativu ECR, člena mezinárodní sítě ECR Community. Od roku 2000 do roku 2012 působil ve funkci proděkana pro pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních vztahů. Z pozice této funkce se významně podílel na získání první akreditace typu double degree v České republice pro obor Economics of Globalization and European Integration, stejně tak jako první prestižní mezinárodní akreditace EPAS. Působil jako člen Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (ve funkci tajemníka) a jako člen Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (ve funkci předsedy legislativní komise). Je držitelem zlaté pamětní medaile fakulty, udělené po souhlasu Akademického senátu fakulty mezinárodních vztahů v souladu se Statutem fakulty.

Ing. Jakub Zezula

Ing. Jakub Zezula

Ing. Jakub Zezula je absolventem bakalářského a magisterského oboru Mezinárodní obchod. Během magisterského studia strávil semestr Hochschule für Wirtschaft und Recht v Berlíně. Na Katedře mezinárodního podnikání zpracovává disertační práci na téma Finanční deriváty jako nástroj hedgingu v energetice. Věnuje se výuce předmětu Finanční řízení v mezinárodním podnikání.

Ing. Marija Zlatić, Ph.D.

Ing. Marija Zlatić, Ph.D.

Ing. Marija Zlatić, Ph.D., je odbornou asistentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 2014. Specializuje se na problematiku mezinárodního marketingu, zejména mezinárodní marketingovou komunikaci, a od roku 2014 učí předmět Marketing luxusního zboží. V praxi se zabývá spoluprací s korporátními partnery VŠE a vede studentské výzkumné projekty. V současnosti se věnuje výzkumné práci především v oborech strategie luxusního zboží, společenská odpovědnost firem a digital marketing. Na VŠE vyučuje výhradně v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty.

Jméno a příjmení E-mail Kancelář
Aliya Algozhina, M.A., Ph.D. alga01@vse.cz NB 237
Dipl.-Kfm. Michael Bahles, Ph.D. xbahm900@vse.cz NB 219
Ing. Radek Čajka, Ph.D. xcajr01@vse.cz NB 215, NB 208
Ing. Elvíra Čermáková cere02@vse.cz NB 245
Ing. Iveta Černá, Ph.D. cernai@vse.cz NB 213
Laure Sabine Marie de Batz de Trenquelléon, Ph.D., MSc debl00@vse.cz NB 237
Andrea Escobar Rios, Doctora en Ciencias esca00@vse.cz NB 216
Ing. Alena Filipová, Ph.D. filipova@vse.cz NB 249
Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. halik@vse.cz NB 214
Ing. Vít Hinčica, Ph.D. xhinv02@vse.cz NB 214
Ing. Vladimíra Khelerová, CSc. kheler@vse.cz NB 247
Ing. Petr Král, Ph.D. kralp@vse.cz NB 217
doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. krez01@vse.cz NB 250
Ing. Eva Křenková, Ph.D. svae01@vse.cz NB 213
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. kubalek@vse.cz NB 246, NB 10
Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. lhom01@vse.cz NB 215
prof. Ing. Hana Machková, CSc. machkova@vse.cz NB 161
Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. xmatk10@vse.cz NB 247
Ing. Veronika Mokrejšová, Ph.D. xsanv03@vse.cz NB 249
Ing. Květa Olšanová, Ph.D. xhavk02@vse.cz NB 215
Ing. Milan Postler, Ph.D. postler@vse.cz NB 248, NB 244, NB 169
Ing. Mgr. Petr Procházka xprop46@vse.cz
doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. prusa@vse.cz NB 248
Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D. sadt00@vse.cz NB 245
doc. Ing. Alexej Sato, CSc. sato@vse.cz NB 213
Ing. Vadim Semenenko, Kand.ekonom.věd, MBA semv11@vse.cz NB 212
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. tauser@vse.cz NB 204, NB 217
Ing. Jitka Volfová, Ph.D. odehnalj@vse.cz NB 246
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. zadrazil@vse.cz NB 250
Ing. Jiří Zeman, Ph.D. zeman@vse.cz NB 249
Ing. Jakub Zezula xzezj05@vse.cz
Ing. Marija Zlatić, Ph.D. qtism51@vse.cz NB 216