Spolupráce s praxí

Spojujeme teorii s praxí

Katedra mezinárodního podnikání v rámci svých předmětů usiluje o propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi. Naši studenti mají možnost účasnit se přednášek nejrůznějších odborníků z praxe a pod jejich vedením pracovat na reálných projektech. Na projektech spolupracujeme s níže uvedenými partnery.

  • Spojujeme teorii s praxí

 

Katedra mezinárodního podnikání spolupracuje s následujícími partnery