Témata závěrečných prací

Bakalářské, diplomové a disertační práce

Na následujících odkazech představujeme návrhy témat pro zpracování kvalifikačních prací na Katedře mezinárodního podnikání VŠE v Praze. V každém případě uvítáme také vlastní návrhy studentů.

Bakalářské a diplomové práce

Disertační práce

  • Bakalářské, diplomové a disertační práce