Úřední hodiny sekretariátu během mimořádných opatření (Covid-19)

Po dobu mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19 (od 12. října 2020) se úřední hodiny sekretariátu KMO konají následovně:

pondělí 9:00 – 11:30, 13:00 – 15:00

středa 9:00 – 11:30, 13:00 – 15:00