Termín odevzdání BP a DP pro obhajoby konané v lednu a únoru 2021

Katedra mezinárodního obchodu v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konané v lednu a únoru 2021 je 4. prosince 2020.

Práce se odevzdávají pouze v elektronické verzi v InSIS, tedy nejpozději do 23:59 hod. pátku 4. 12. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Obsah prohlášení, které se dříve podepisovalo v tištěné verzi práce, je nyní doplněné v InSIS a studenti jej musí před odevzdáním práce stvrdit.

Přihlašování na obhajoby bude probíhat prostřednictvím InSIS (jako mimosemestrální kurz, který se uskuteční v zimním semestru akademického roku 2020/21).