ŠKODA AUTO – Nejlepší týmové prezentace pro kurz Mezinárodní marketing

V letním semestru 2021 pokračovala úspěšná spolupráce se společností ŠKODA AUTO v kurzu Mezinárodní marketing. Studenti pracovali po celý semestr v týmech na projektech zadaných marketingovým oddělením ŠKODA AUTO ČR. Pro řešení si mohli vybrat jedno z celkem devíti témat – od témat zaměřených na uvádění nových modelů na trh, přes návrhy komunikačních strategií, až po marketing zacílený na mladou generaci.

Pět nejlepších týmů bylo pozváno, aby 20.5.2021 prezentovaly výsledky své práce nejen ostatním studentům a všem vyučujícím předmětu, ale i paní Martině Zimmermann, vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika.

Prezentace nejlepších projektů proběhly, stejně, jako celý semestr, online, což však kvalitu studentských projektů nijak nesnížilo. Studenti prokázali schopnost pracovat i ve ztížených podmínkách v mezinárodních týmech, provádět rozsáhlé výzkumy trhu a přinášet zajímavé nápady, z nichž mnohé, podle paní Martiny Zimmermann, budou rozhodně využitelné v praxi.

Nejlepší týmy dostaly kromě diplomů i dárky od společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Na další zajímavé projekty připravené marketingovým oddělením ŠKODA AUTO se mohou těšit studenti i v zimním semestru 2021.

Všem členům vítězných týmů gratulujeme!

Předmět Mezinárodní marketing (2MO401) je povinným předmětem ve studijním programu Mezinárodní obchod a ve vedlejší specializaci International Business Strategies (pod identem 2MO521). Semináře jsou vyučovány v angličtině ve smíšených skupinách českých a zahraničních studentů (ident 2MO432). Významnou součástí kurzu je vždy týmový projekt zpracovávaný ve spolupráci s firemním partnerem, ve kterém studenti řeší reálné téma z podnikové praxe.

International Marketing Summer 21 Winning Team 2