Soutěž: High School Business Challenge

Členové Katedry mezinárodního podnikání se s potěšením jako porotci zapojili do zajištění soutěže pro středoškoláky High School Business Challenge.

Během letních prázdnin se konalo mezinárodní kolo (6.-12.7.2021), které hostila zakládající země soutěže – Polsko, ve svém hlavním městě. V mezinárodním kole bylo úkolem soutěžících vyřešit dvě případové studie, které hodnotily kapacity ze všech zastoupených států. Za Českou republiku v porotě zasedl člen Katedry mezinárodního podnikání – odborník na branding a retail marketing, doc. Ing. Přemysl Průša, Ph. D. Utkaly se zde čtyři nejúspěšnější týmy z každé spoluorganizátorské země – Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Přestože hlavní cenu v podobě 6 000 euro si odnesl tým ze Slovenska, čeští reprezentanti se úkolů zhostili velice dobře.

Týmy byly vybrány v rámci tříkolového soutěžního klání, které předcházelo mezinárodnímu kolu.  Zde byla porota zaštítěna Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (FMV VŠE) a Studentským spolkem obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK). Katedru mezinárodního podnikání, jako členka poroty, reprezentovala Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

Více informací k dispozici zde.

Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D. na Katedře obchodního podnikání vyučuje Retail business (2OP205), Retail Marketing – anglicky (2OP351) a Retail Management – anglicky (2OP251).

Ing. Jitka Volfová, Ph.D. na Katedře obchodního podnikání vyučuje Obchod a podnikání v Číně – anglicky (2OP531), Mezinárodní obchodní jednání a protokol – anglicky (2IB101), Jednání s čínskými obchodními partnery – anglicky (2OP308) a Mezinárodní obchodní jednání a protokol (2MO303).

Soutěž: High School Business Challenge