22. ročník mezinárodní konference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment

19.-20. května 2022 hostila Obchodná fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě 22. ročník mezinárodní konference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. Organizátory konference jsou Fakulta mezinárodních vztahů a Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze a Obchodná fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Konference se zaměřuje především na region střední a východní Evropy a jeho postavení v globální ekonomice. Nadcházející ročník se koná na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze ve dnech 18. – 19. května 2023. Konference se koná prezenčně i online. Registrace je otevřena pro příspěvky v oblasti mezinárodního marketingu, mezinárodního obchodu a podnikání, mezinárodních financí a turismu.

Sborník z konference je zasílán k hodnocení do Web of Science (databáze CPCI). Autoři mohou rozhodnout o vydání celé práce v rámci sborníku z konference nebo abstraktu v knize abstraktů. Sborníky z předchozích ročníků jsou k dispozici zde.

22. ročník mezinárodní konference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment