Zúčastněte se soutěže Young Logistics Professionals Award a leťte do Londýna

Katedra mezinárodního podnikání s potěšením sdílí zajímavou příležitost pro studenty zapojit se do oborově zaměřené soutěže:

Mezinárodní federace zasilatelských sdružení FIATA a pojišťovací TT Club nabízejí skvělou příležitost pro mladé zájemce o logistické povolání. Jako každoročně vyzývají i letos zájemce k účasti v soutěži Young Logistics Professionals Award. Podmínkou účasti v soutěži je zpracování studie, zaměřené na některý z aktuálních problémů mezinárodní logistiky, podle vlastního výběru a uvážení. Studie by měla být zpracována v anglickém jazyce, v rozsahu asi 20 normostran a předložena k posouzení nejpozději do konce března 2023. Při zpracování studie lze efektivně zužitkovat znalosti a zkušenosti nabyté při studiu i zpracování postupových prací (skills for study, bibliography research a další).

Soutěž je rozdělena podle jednotlivých regionů, každý regionální vítěz získá příležitost:

  • účasti na světovém kongresu FIATA (včetně příspěvku na cestu a ubytování),
  • týdenního akademického výcviku v Londýně a týdenního praktického výcviku v některém z regionálních center pojišťovacího klubu TT,
  • roční předplatné časopisu International Transport Journal.

Pro bližší informace se můžete obracet přímo na doc. Ing. Alexeje Sato, CSc.

 

Zúčastněte se soutěže Young Logistics Professionals Award a leťte do Londýna