Nový výzkumný projekt podpořený Visegradským fondem bude sledovat strategie přechodu na elektromobilitu ve Střední a Východní Evropě

Katedra mezinárodního podnikání s radostí sdílí informaci, že v letech 2024-2025 bude mezinárodní tým výzkumníků složený ze zástupců Katedry mezinárodního podnikání, Fakulty mezinárodních vztahů, VŠE, dále HUN-REN CERS – Institute of World Economics v Maďarsku, Paneurópské vysoké školy na Slovensku, SGH Warsaw School of Economics v Polsku a Institute of Economic Sciences v Srbsku řešit otázky spojené s přechodem silniční dopravy na alternativní paliva, zejména pak na elektromobilitu.

V rámci komparativní analýzy zemí V4 a Srbska se zaměří nejen na implementaci změn, ale také na způsoby, jak tyto změny ovlivňují zapojení firem ze sledovaných zemí do mezinárodních hodnotových řetězců.

Výstupy z projektu budou zahrnovat veřejně přístupné konference, odborné publikace, případové studie a v neposlední řadě výměnné přednášky na zahraničních univerzitách.

První konference nazvaná „The Impact of the European BEV Boom on the Car Industry in the Central and Eastern Europe“ se bude konat 20. září 2024 v Budapešti.

Projekt je podpořen Visegradským fondem. Řešitelskému týmu gratulujeme!

Žadatel:

HUN-REN CERS – Institute of World Economics (Maďarsko)

Partneři:

VŠE v Praze

Paneurópská vysoká škola (Slovensko)

SGH Warsaw School of Economics (Polsko)

Institute of Economic Sciences (Srbsko)

Řešitelský tým na VŠE v Praze:

Ing. Iveta Černá, Ph.D.

Ing. Eva Křenková, Ph.D.

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

Nový výzkumný projekt podpořený Visegradským fondem bude sledovat strategie přechodu na elektromobilitu ve Střední a Východní Evropě