24th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment Bratislava 23 – 24 May 2024

23. května
24. května
2024

Katedra mezinárodního podnikání s radostí sdílí informaci, že 23. a 24. května 2024 hostovala Obchodní fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě 24. ročník mezinárodní konference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. Tato konference, která je organizována Fakultou mezinárodních vztahů a Podniko-hospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze a Obchodní fakultou Ekonomické univerzity v Bratislavě se konala prezenčně i online.

Konference se zaměřuje na region střední a východní Evropy a jeho postavení v globální ekonomice. Hlavními cíli konference je identifikace a analýza způsobů a strategií, kterými si mohou podniky udržet a zvýšit svoji konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí. Dále se zabývá udržitelností a strategiemi společenské odpovědnosti.

První den konference se konal uvítací večer pro účastníky ve Vile Horský Park. Druhý den konference byl zahájen plenárním zasedáním, na kterém účastníky konference přivítali doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., proděkan pro zahraničí a finance na FMV, VŠE, doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D., proděkan pro komunikaci a Corporate Relations na FPH, VŠE a doc. Ing. Róbert Rehák, Ph.D., prorektor pro výzkum a doktorské studium na Obchodní fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Hlavní řeč pronesli Ota Šimák, ředitel odboru obchodní politiky a mezinárodních hospodářských organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na téma bezpečnostních aspektů obchodní politiky, Juraj Polerecký, vedoucí marketingu podnikového segmentu ve společnosti Microsoft pro střední a východní Evropu, Blízký východ a Afriku, na téma potenciálu umělé inteligence a Copilotu, a Romana Olexová, CMO ve společnosti SmartGuide, na téma personalizovaná doporučení pro cestovatele řízená umělou inteligencí přispívající k udržitelnému cestovnímu ruchu v hotspotových destinacích.

Odpoledne byly příspěvky účastníků rozděleny do dvou sekcí: Mezinárodní obchod a management a Mezinárodní marketing a spotřebitelské chování.

Za Fakultu mezinárodních vztahů a Katedru mezinárodního podnikání na konferenci v rámci odborných příspěvků vystoupili:

Ing. Václava Kloudová Jiřičková a doc. Ing. Zuzana Křečková Kroupová, M.A., Ph.D. společně prezentovaly výzkum na téma Role of Psychological Safety in Organizational Behaviour: Literature Review. Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D. prezentovala svůj výzkum na Leadership in Intercultural Teams. Ing. Mark Mishcheniuk představil svůk příspěvek Geopolitical Resilience in International Business: Case of Czech MNCs. Ing. Mgr. Daniela Zachová společně se doc. Ing. Zuzanou Křečkovou Kroupovou, M.A., Ph.D. představily svůj výzkum HRM Global Mobility Practice: Remuneration of Posted Workers as a Part of Relocation Process.

Více informací o konferenci můžete nalézt na webu konference a sborník, ve kterém měli autoři možnost vydat své práce, z konference je dostupný zde.

24th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment Bratislava 23 – 24 May 2024